середа, 12 жовтня 2016 р.

Нове у бібліотечному світі

Інструментальне читання

США

Поряд із читанням «пізнавальним»,  «діловим» дедалі більшого поширення набуває чи­тання «щоб уміти». Це, так зване, інструментальне чи­тання - для освоєння нової професії, набуття нових навичок і вмінь, конче необхідних у повсякденному житті. Користувачі охоче беруть участь у ді­яльності, під час якої можна спробувати щось нове. Задля цього створюються бібліотечні програми і проекти. Так, проект «Світи майстрів» сприяє розвитку і реалізації творчих можливостей користувачів і передбачає надання доступу до широ­кого спектра інструментів і технологій. За допомогою цього проекту усім охочим можна підвищити інформаційну грамотність у царинах ди­зайну, науки, технологій, інженерії, мистецтва, математики. У такій «творчій майстерні», наприклад, дитина, яка завзято читає про роботів, може скористатися, крім книги, комплектом інструментальних засобів з робототехніки, а студент або дослідник-початківецьпровести елементарні хімічні експерименти та достатньо швидко оформити отримані результати.

Південна Австралія

Державна бібліотека країни розробила спеціальний інструментарій бібліотечного пошуку за водною тематикою.
А програма «Осяяння»  («Illumination»), що розрахована на дітей від 4-х до 16-ти років, викликає у них великий інтерес. Мета – підвищити рівень знань про воду шляхом проведення різноманітних експериментів. Юні дослідники розробляють теоретичну та практич­ну частину дослідження, демонструють результати свого навчання.

Ось таке читання з практикою у бібліотеках. Трохи незвично, але цікаво й корисно. Можна сказати, що в Україні є подібні окремі бібліотечні заходи, що відбуваються, здебільшого, на заняттях прикладних гуртків щодо виготовлення різноманітних виробів домашнього ужитку, приготування наїдків, вишивання, в’язання тощо. Але різноплановість, дослідництво, навчання, експериментування не практикується.
:UK'> 

Дізнатися більше можна тут:

Огар Е. Дитяча книга в українському соціумі (досвід перехідної доби) : монографія. – Львів: Світ,2012. – 320 с.


Женченко М. Дитяча література в електронному форматі: типологічна характеристика, бізнес-моделі // Вісник Книжкової палати. – 2016. – № 5. – С.14 – 17.

Немає коментарів:

Дописати коментар